Kinh tế Bình Thuận: Tiếp đà tăng trưởng, không để bị đứt gãy vì đại dịch

Trong đó tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và các vùng cũng như tiếp tục đà tăng trưởng, không để bị “đứt gãy” do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.
May mặc xuất khẩu. Ảnh: Ngọc Lân
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, địa phương sẽ khai thác tốt tiềm năng ngành công nghiệp, nhất là đưa công nghiệp năng lượng và chế biến trở thành một trụ cột phát triển kinh tế của Bình Thuận. Ngoài ra còn kêu gọi thu hút đầu tư các dự án công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng, dự án sản xuất các thiết bị điện, linh kiện điện tử, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy… Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghiệp bảo quản sau thu hoạch và công nghiệp chế biến theo hướng tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học – công nghệ, giá trị gia tăng cao.
————————————————

Hits: 0