Hỏi – đáp về xử lý vi phạm hành chính

Hỏi – đáp về xử lý vi phạm hành chính. – [Kxđ] : [Kxđ], 2013. – 44tr. ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày những câu hỏi và đáp về Luật Xử lý vi phạm hành chính như: Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành và có hiệu lực từ khi nào? Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính? Bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào trong Luật Xử lý vi phạm hành chính?…

Kho Địa Chí: DC.000878

 

Views: 5