Hơn 8,8 tỷ đồng hỗ trợ cho tàu đánh bắt cá xa bờ

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác ở vùng biển xa.

Theo đó, UBND tỉnh duyệt xuất chi ngân sách năm 2021 với số tiền 8.877.805.000 đồng để chi đợt 1 hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa năm 2021 theo Quyết định 48/2010/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ.

Kinh phí này từ nguồn Trung ương hỗ trợ năm 2021 theo Quyết định số 2044/QĐ – BTC ngày 3/2/2020 của Bộ Tài chính. Các đơn vị được cấp kinh phí đó là: Tp.Phan Thiết được hỗ trợ gần 6.591.194.000 đồng, huyện Tuy Phong hơn 2.286.611.000 đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Bình Thuận thực hiện việc cấp kinh phí và chịu trách nhiệm hướng dẫn phòng kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước huyện Tuy Phong thông báo và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân theo quyết định này.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 48/2010/NĐ-CP ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã hỗ trợ chi phí nhiên liệu gần 80 tỷ đồng cho các tàu cá hoạt động vùng biển xa.

Trước đó, UBND Bình Thuận vừa có quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc đưa một tàu cá ra ngoài danh sách tàu cá đăng ký hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Tàu cá bị đưa ra khỏi danh sách đó là tàu cá của Trần Thị Thanh Huyền, chủ tàu cá BTh 99353, chiều dài tàu 18,9m, tổng công suất 270cv, hành nghề câu.

Lý do chủ phương tiện tàu cá nêu trên đã có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, vi phạm Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề nghị tại Công văn số 3439/SNN-VP ngày 10/11/2021.

Nguyễn Đắc Phú // https://www.nguoiduatin.vn/.- 2021 (ngày 29 tháng 11)

Visits: 20