Hiểu để kiểm soát bệnh tiểu đường và biến chứng

Hiểu để kiểm soát bệnh tiểu đường và biến chứng: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về bệnh tiểu đường; theo dõi lượng glucose; kế hoạch kiểm soát bệnh tiểu đường; quản lý chế độ ăn; hoạt động thể chất; kiểm soát bằng thuốc chữa bệnh tiểu đường; kiểm soát cân nặng; các chương trình giảm cân và kế hoach ăn kiêng; các biến chứng của bệnh tiểu đường…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029456

Kho mượn: MVV.042014; MVV.042015

Visits: 4