“Hãy nguyện chúc cho vị Chủ tịch quý mến của chúng ta…”

Sau Hội nghị thành lập Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc, 150 đại biểu, đa số là linh mục, lên Phủ Chủ tịch chào Cụ Hồ. Trong câu chuyện Hồ Chủ tịch nói, đại ý:
“Tôi là Cộng sản, không tin có chúa, song có điều chắc chắn tôi là công dân Việt Nam. Các ông là công giáo, tin có chúa, nhưng các ông cũng là công dân Việt Nam. Chúng ta không để cho đế quốc thống trị. Chúng ta cố chung sức làm cho công dân Việt  Nam âm no, được tự do, được học hành, được hạnh phúc. Chúng ta nên bàn cái chung ấy để cùng nhau thực hiện cho kỳ được. Có chúa hay không có chúa là việc riêng của các ông, việc riêng của tôi. Bàn vấn đề này không mang lại hiệu quả gì cho nhân dân. Tôi tôn trọng tư tưởng riêng của tôi”.

Lời lẽ giản dị ấy cuả Chủ tịch đã có sức thuyết phục sâu sắc…
Lần khác, vào dịp Nguyên đán, các linh mục đến chúc tết Hồ Chủ tịch. Bác hỏi thăm về hoạt động của Tổ chức Công giáo. Một số linh mục than phiền là bọn phản động ra sức xuyên tạc hoạt động của tổ chức và kiến nghị các biện pháp ngăn chặn.
Bác hỏi: “Các cụ thấy hoạt động kính Chúa yêu nước của mình có trái với đạo lý yêu nước, yêu người của nền đạo Thiến Chúa không”?. Các linh mục đồng thanh trả lời việc làm của mình là chính nghĩa, phù hợp với ý Chúa.
Hồ Chủ tịch chậm rãi nói: “Các cụ làm việc tốt lành là chẳng khác các cụ tổ chức trình bày một dàn nhạc nhẹ êm tai. Còn bọn phản động lớn tiếng công kích tổ chức, vu khống, bịa đặt, làm điều sai trái, làm chẳng khác chúng lấn át tiếng đàn êm dịu của các cụ. Chúng đáng mãi, sẽ làm chối tai quần chúng. Nhất định họ sẽ quay về dàn nhạc của các cụ…”
Lại hồi ở Chiến khu Việt Bắc, năm 1950, trong lễ mừng thọ Hồ Chủ tịch, các đại biểu hưởng ứng đề nghị của Bác, lần lượt cùng bình thơ.
Bác Hồ đến bắt tay linh mục Phạm Bá Trực, đại biểu Ban Thường trực Quốc hội và nói:
– Tôi bắt tay Quốc hội. Tức là bắt tay toàn dân, và xin cảm ơn Quốc hộ, Chính phủ, các đoàn thể nhân dân đã tới đây chúc thọ tôi…
Cha Trực xúc động, đứng lên hát một đoạn Kinh mừng Bác:
“O Remus
Pro Domino nostio Ho Chi Minh
Dominns conservet eum, et
Vivificet eum et Beatam
Facial eum in terra et
Non tiodat eom in animam
Inimi corum ejus!”
(Dịch nghĩa đại ý như sau: Hỡi các giáo hữu ta hãy nguyện chúc cho đơn vị Chủ tịch quý mến của chúng ta Hồ Chí Minh. Xin Thiên Chúa hằng gìn giữ cho Người. Xin Thiên Chúa hãy ban cho Người hưởng trường thọ và được hạnh phúc thật trên cõi đời. Xin Thiên Chúa hằng hộ vực và che chở Người cho khỏi mọi mưu chước của kẻ thù của Người (cũng là kẻ thù chung của nhân loại).
(Sưu tầm)

Views: 1