Harvard bốn rưỡi sáng

Sách m?i

Sử dụng hình ảnh Harvard như một biểu tượng xuyên suốt, từ đó chuyển tải những chỉ dẫn, khuyến khích, gợi ý những thông điệp giá trị và hữu ích cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời: nếu không chăm chỉ, thiên tài cũng trắng tay; nhiệt tình là sức mạnh thay đổi vận mệnh; biết tự kiểm soát bản thân để vững bước thành công…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029091

Kho mượn: MVV.041282; MVV.041283

 

Visits: 12