Hà Nội còn một chút này

Sách m?i

Gồm các truyện: Tiếng Hà “Lội”; Ma tình hay người đàn bà phóng đãng nhất Đông Dương; Tên kẻ Chợ có từ bao giờ; Phố Hàng; Quần phăng là gì; Vì sao trường học lại trồng phượng; Chuyện đồ Mỹ Ký…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029097

Kho mượn: MVV.041294; MVV.041295

 

Views: 11