Đừng bao giờ buông dao

Sách m?i
Là tập đầu tiên trong bộ sách Hỗn mang ra mắt từ năm 2008 đến 2010. Đừng bao giờ buông dao, đến từ câu thoại “I’ll never let go of the knife” được lặp lại nhiều lần trong tập 1 của nhân vật chính, con dao cũng là một chi tiết then chốt, nắm vai trò đưa ra và thực hiện các lựa chọn giết – không giết, nhằm định hình tính cách và nhân sinh quan của nhân vật chính.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016152

Kho mượn: MVL.019467; MVL.019468

 

Visits: 52