Bình Thuận: Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021

Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi; bà con nông dân tập trung vào chăm sóc các loại cây trồng, đặc biệt là chăm sóc lúa hè thu và các cây hoa màu. Cây lâu năm phát triển ổn định (một số cây trồng chính như thanh long, cao su đang vào vụ thu hoạch chính). Ngành chăn nuôi của tỉnh đang gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đó giá thịt lợn hơi giảm; đã xuất hiện bệnh nổi cục trên đàn bò. Thời tiết thuận lợi cho trồng rừng tập trung. Sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

  1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Sản xuất vụ hè thu năm 2021 đúng khung thời vụ, thời tiết thuận lợi, nguồn nước thuỷ lợi đầy đủ phục vụ cho sản xuất. Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng không diễn biến phức tạp, chỉ xảy ra dưới dạng cục bộ ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng. Tính đến ngày 15/8/2021, toàn tỉnh gieo cấy đạt 66.988,2 ha, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020; diện tích tăng tập trung vào các loại cây như lúa, đậu phụng và đậu các loại.

– Cây lương thực: Diện tích xuống giống đạt 51.409,3 ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó lúa đạt 44.532 ha, tăng 2,2%; bắp đạt 6.877,3 ha, tăng 2,9%.

– Nhóm cây chất bột: Chủ yếu là khoai lang, diện tích xuống giống đạt 216 ha, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2020.

– Nhóm cây công nghiêp ngắn ngày: So với cùng kỳ năm 2020, diện tích đậu phộng xuống giống đạt 2.002,5 ha, tăng 13,7%; diện tích mè đạt 4.187 ha, giảm 1,6%.

– Cây rau, đậu các loại và hoa: Diện tích xuống giống đạt 8.126,5 ha, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó rau các loại đạt 3.552 ha, giảm 3,5%; đậu đạt 4.574,5 ha, tăng 8,7%.

– Nhóm cây hàng năm khác: Diện tích xuống giống đạt 906,9 ha, tăng 39,5% so cùng kỳ năm 2020; tăng mạnh ở các cây như ớt, gừng, sả, cỏ voi được người dân tích cực gieo trồng; năng suất ở nhóm cây gia vị và cây dược liệu giảm so với cùng kỳ năm 2020 do mưa nhiều gây thiệt hại ở giai đoạn cuối thu hoạch.

* Cây lâu năm: Trong tháng tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giá đầu ra một số loại cây chủ lực thấp (cao su, thanh long,…) đã ảnh hưởng đến việc trồng mới diện tích các loại cây lâu năm ở các huyện trong tỉnh. Tình hình sản xuất một số cây chủ lực của tỉnh:

+ Thanh long: Hiện đang là thời điểm thu hoạch chính vụ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hàng hóa lưu thông khó khăn, giá thanh long thấp, một số vườn thanh long già người dân không chăm sóc, hoặc chuyển sang các loại cây trồng khác, nhiều nhất là ở các xã thuộc Hàm Thuận Bắc. Đến thời điểm 15/8/2021 toàn tỉnh có 11.411,6 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap (trong đó Hàm Thuận Nam 6.897,6 ha; Hàm Thuận Bắc 3.531,4 ha; Bắc Bình 602,5 ha; Phan Thiết 89,8 ha; Hàm Tân 86,8 ha; La Gi 147,1 ha; Tuy Phong 56,4 ha).

+ Cây điều: Hiện một số nơi đang tiến hành trồng mới, chủ yếu phát triển diện tích ở một số huyện phía nam như: Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh; các địa phương phía bắc như Tuy Phong, Bắc Bình phát triển chậm do phần lớn diện tích đất cát kém màu mở, năng suất thấp, hiệu quả cây điều kém.

+ Cao su: Đang vào vụ thu hoạch chính, giá bán vẫn đang ở mức thấp, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhu cầu nhập khẩu cao su của các nước, đặc biệt là thị trường Trung Quốc không cao, dự ước trong thời gian đến diện tích trồng mới trên địa bàn tỉnh không tăng.

+ Cây tiêu: Hiện đã kết thúc vụ thu hoạch, so với năm trước giá tiêu đã tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa cao, dự kiến trong những tháng cuối năm diện tích tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ tăng nhẹ.

+ Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

* Tình hình dịch bệnh: Công tác dự báo và ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng được theo dõi, triển khai thường xuyên.

 – Cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá 1.256 ha, giảm 44 ha so cùng kỳ năm 2020; sâu đục thân 675 ha, tăng 287 ha so cùng kỳ năm 2020.

– Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu 3.328 ha, tăng 147 ha so cùng kỳ năm 2020.

– Cây mì: Diện tích nhiễm bệnh khảm lá virus 1.133 ha, giảm 782 ha so cùng kỳ năm 2020.

* Tình hình tưới vụ hè thu 2021: Tính đến ngày 05/8/2021, diện tích cấp nước sản xuất vụ hè thu đạt 52.740/52.165 ha, đạt 101,1% so với kế hoạch; trong đó, diện tích tưới lúa, hoa màu thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 32.117/31.542 ha, đạt 101,8%; diện tích tưới cây thanh long và cây công nghiệp dài ngày đạt 20.623/20.623 ha, đạt 100%. Tình hình nguồn nước, tính đến ngày 09/8/2021 lượng nước hữu ích hiện tại các hồ chứa trong tỉnh được 98,11 triệu m3, đạt 27,1% thiết kế, thấp hơn 14,5 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2020.

———————————————-

Hits: 62