Giá trị của việc học tập không ngừng

Sách m?i
Gồm những câu chuyện về tính tự giác, vượt qua rào cản cảm xúc để bắt tay hành động, không ngừng học học tập để làm nhiều việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống: Bài học từ hai đồng tiền. Tự giác nhận lỗi. Ngón tay bị kẹt của cha. Phần thưởng. Thượng đế sẽ cứu giúp…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028897

Kho mượn: MVV.040898; MVV.040899

 

Visits: 94