Bình Thuận đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Địa phương đẩy mạnh thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Các trường trên địa bàn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh.(Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Năm học 2023 – 2024, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chú trọng thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp… Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022- 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023- 2024, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức vào sáng 26/9.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Toàn Thắng cho biết: Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023- 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tự chủ, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch.

Tỉnh tiếp tục rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có cấp Trung học phổ thông để kịp thời tham mưu, phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh giao biên chế ngành Giáo dục đối với cấp Trung học phổ thông năm học 2023- 2024. Đồng thời, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, hoạt động giáo dục các cấp học, bậc học.

Địa phương cũng đẩy mạnh thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, năm học 2022- 2023, toàn ngành đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình tại địa phương; ra sức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp trên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Toàn tỉnh có 75% giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 0,16% (tỷ lệ bỏ học toàn tỉnh năm học 2022 – 2023 là 0,23%). Tính đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có 223/536 trường đạt chuẩn quốc gia. Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 98,43%.

Trong năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng gặp một số khó khăn như: Do tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ nên có trường Tiểu học chưa thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; một số trường khó khăn chưa đạt tỷ lệ 1 phòng/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thiếu phòng chức năng, phòng thư viện, thiết bị; thiếu trang thiết bị (máy tính, ti vi…)…, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Cờ thi đua cho một đơn vị dẫn đầu phong trào, tặng Bằng khen cho 2 đơn vị xếp thứ Nhì phong trào thi đua; công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 9 đơn vị, tập thể; tặng Bằng khen cho 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn từ năm học 2021- 2022 đến 2022- 2023./.

Hồng Hiếu // https://chinhsachcuocsong.vnanet.vn

Hits: 9