Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13

Trong hai ngày 9 và 10/8, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Đây là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đoàn viên và đông đảo thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác giáo dục của Đoàn luôn được coi trọng, có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai. Trong nhiệm kỳ, có 1.903 công trình, 30.554 phần việc thanh niên làm theo lời Bác được triển khai thực hiện. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có bước phát triển mới, thiết thực hơn, có tính hiệu triệu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực, vùng miền của tỉnh tham gia.

Tổ chức Đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, phát triển, hiện nay, toàn tỉnh có 49.500 đoàn viên. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 16.317 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 6.501 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đặc biệt, có 139 đảng viên mới là học sinh, sinh viên.

Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 13; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đã nhất trí thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Bình Thuận giàu đẹp, văn minh trong thanh thiếu nhi; Phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo tham gia phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và tham gia bảo đảm an ninh trật tự; Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy yếu tố năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đình Châu // https://nhandan.vn/.- 2022 (ngày 10 tháng 8)

 

Visits: 12