Di tích lịch sử – Văn hóa đền Trần – Chùa Tháp tỉnh Nam Định

Khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần – chùa Tháp thuộc phủ Thiên Trường xưa của nhà Trần, thờ phụng các vị vua anh minh, những tướng tài xuất chúng, những nhà văn hóa tài ba. Công đức của họ đã làm vẻ vang cho đất nước, đem lại niềm tự hào cho dân tộc. Tên tuổi của họ sống mãi trong lòng dân với một tấm lòng kính trọng…Sách giới thiệu, khảo cứu về các di tích thuộc quần thể văn hoá triều Trần tại thành phố Nam Định, về địa lí, kiến trúc, nghệ thuật, cách bài trí thờ tự, lễ hội của di tích có kèm theo một số tư liệu Hán Nôm như hoành phi, câu đối, bài vị, bia đá, sắc phong… hiện đang lưu giữ tại di tích.

Sách giới thiệu, khảo cứu về các di tích thuộc quần thể văn hóa triều Trần tại thành phố Nam Định, về địa lí, kiến trúc, nghệ thuật, cách bài trí thờ tự, lễ hội của di tích có kèm theo một số tư liệu Hán Nôm như hoành phi, câu đối, bài vị, bia đá, sắc phong… hiện đang lưu giữ tại di tích.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 28