Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười

Sách m?i
Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười gồm những bài viết: Từng thế hệ già đi; Thương cả xuân thì; Những kiếp người lâm li; Mình nhìn nhau như lần gặp cuối cùng; Nói trăm năm, mấy ai dễ chung lòng? Trên thế gian, tất thảy vốn bình thường; Đừng sống mà vô tâm;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029251

Kho mượn: MVV.041608; MVV.041609

 

Visits: 7