LLVT tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình về xây dựng Đảng, trong đó đáng chú ý là Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh Bình Thuận ngày càng nâng cao. 

Đảng bộ, LLVT tỉnh có 18 tổ chức cơ sở Đảng với 61 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 691 đồng chí. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về triển khai thực hiện Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, các cấp ủy trực thuộc trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đều tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, bảo đảm tất cả đều nắm chắc và thông suốt các nội dung về xây dựng “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Kể từ khi thực hiện mô hình từ tháng 6-2020, trong sinh hoạt hàng tháng, cấp ủy các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí “Chi bộ 5 tốt”. Theo đó, chi bộ thảo luận, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục trong tháng tới.

Đối với đánh giá tiêu chí “Đảng viên 5 tốt”, chi ủy báo cáo trước chi bộ kết quả phấn đấu thực hiện tiêu chí “Đảng viên 5 tốt” của các đảng viên để tập thể chi bộ đóng góp ý kiến, kết luận đạt hay không đạt tiêu chí “Đảng viên 5 tốt”.

Đồng thời, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên theo định kỳ. Trên cơ sở đánh giá hàng tháng của cấp ủy, chi bộ; 6 tháng, năm Đảng ủy cấp trên trực tiếp xét ra quyết định công nhận “Chi bộ 5 tốt” và “Đảng viên 5 tốt” đối với các chi bộ trực thuộc

Theo đánh giá của Đảng ủy Quân sự tỉnh, qua 3 năm thực hiện mô hình, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, tích cực, chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều phát huy tốt vai trò nêu gương theo các quy định, luôn gương mẫu trong lời nói và hành động, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tại địa phương nơi cư trú, nhất là việc tham gia các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động. Giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ, thương yêu đồng chí, đồng đội; chăm lo giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, giữ vững hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Chấp hành kỷ luật tốt và bảo đảm an toàn; 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, giai đoạn 2019-2021 đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc có nhiều ý kiến đề xuất, cách làm hay, hiệu quả để thực hiện thắng lợi mô hình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” như: Thực hiện Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, Mô hình “Học tập chi bộ bạn” và Mô hình “5 chủ động công tác tư tưởng.

Có thể nói, Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, góp phần nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới. Từ hiệu quả thiết thực của mô hình, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ

Thỉnh Diệp // https://baoquankhu7.vn.- 2022 (ngày 20 tháng 6)

Visits: 13