Một ngàn lẻ một cách giữ chân khách hàng

Giới thiệu 1001 bí quyết trong việc làm thế nào để giữ chân khách hàng trong kinh doanh như hãy nâng cốc chúc mừng cho sự hợp tác thành công; hãy thả miếng mồi to để câu con cá lớn; hãy đánh vào điểm chung đó là lợi ích của những người cùng sở thích…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15