Các giống ngô mới và kỹ thuật trồng

Chương trình an toàn lương thực Việt Nam đòi hỏi phải phát triển đa dạng lúa và màu. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới thường có thiên tai gây hại lớn cho nông nghiệp. Việc phát triển lương thực bằng lúa gạo ở nước ta đã có những dự báo gặp nhiều khó khăn, việc đưa năng suất lúa lên cao vượt trần là rất khó. Ngược lại, khả năng mở rộng diện tích và nâng cao năng xuất, sản lượng cây màu là còn rất lớn…

Các giống ngô mới và kỹ thuật trồng

Quyển sách “Các giống ngô mới và kỹ thuật trồng” cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam và đưa ra những điển hình trồng ngô giỏi, góp phần truyền tải thông tin tới bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực trồng trọt và nghiên cứu tìm hiểu về cây ngô…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 315