Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính

Nguyên nhân của các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng phức tạp, bao gồm các yếu tố di truyền, lối sống và chế độ ăn mà bản chất và cơ chế còn cần được tiếp tục làm sáng tỏ. Các nghiên cứu liên tục trong mấy thập kỷ qua đã cho thấy thực hiện một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giảm bớt nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính khác nhau…
Khái quát về dinh dưỡng dự phòng và sức khỏe, về vai trò của dinh dưỡng dự phòng, dinh dưỡng và các bệnh mạn tính; tính thời sự của chiến lược dinh dưỡng dự phòng; các chất dinh dưỡng về năng lượng và các chất đa lượng, các yếu tố vi lượng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15