Biển, Đảo, Biên giới đất liền Việt Nam với Trung quốc – Lào – Campuchia

“CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở HOÀNG SA, TRƯỜNG SA – TƯ LIỆU VÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ”

Cuốn sách Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa –  Tư liệu và sự thật lịch sử của GS, TS Nguyễn Quang Ngọc, Nxb Đại học Quốc gia xuất bản năm 2017 là một công trình nghiên cứu công phu và hệ thống, cung cấp những chứng cứ khoa học vững chắc, trong đó có những chứng cứ lịch sử và những chứng cứ lịch sử – pháp lý, khẳng định chủ quyền lâu đời của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đồng thời, cuốn sách cũng trình bày những tranh chấp, tranh biện về chủ quyền hai quần đảo do Trung Quốc dấy lên từ năm 1909 cùng những hành động xâm lược và mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc từ năm 1946 đến nay.

Nguồn tư liệu được tác giả tiếp cận, đó là:
– Nguồn tư liệu chữ Hán cổ Việt Nam (trong đó gồm tài liệu chính thức của Nhà nước Việt Nam);
– Nguồn tư liệu khảo sát thực địa;
– Nguồn tư liệu Trung Quốc;
– Nguồn tư liệu thư tịch phương Tây (chủ yếu của Công ty Đông Ấn, Anh, Pháp, Hà Lan, tư liệu của người Bồ, tư liệu của Hội truyền giáo Pháp…);

Trên bình diện quốc tế, tác giả cũng thu thập được thông tin từ các kho sách ở Nga, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan, Bỉ, Hà Lan, Anh, Đức, Úc, Hoa Kỳ, Inđônêsia, v.v…

– Ở trong nước, đó là các nguồn từ các kho lưu trữ Trung ương như Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Hải quân và các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Sử học, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, các thư viện ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, các cơ quan chuyên trách, các bộ sưu tập của cá nhân, các nhà khoa học, v.v… Tư liệu tham khảo, liệt kê được 245 đầu mục, gồm tiếng Việt và ngoại văn.

>> Xem toàn văn <<

Views: 16