Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

(22/12/1944 – 22/12/2022)

 • Lịch sử, ý nghĩa của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12
 • Ngày 22-12-1944: Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời như thế nào?
 • Bộ đội Cụ Hồ – Biểu tượng văn hóa cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Bộ đội Cụ Hồ – Biểu tượng của sức mạnh, niềm tin chiến thắng
 • Tình cảm của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
 • Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
 • Sức mạnh trên chặng đường hiện đại hóa của quân đội ta
 • Xứng đáng “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”
 • Quân đội nhân dân Việt Nam – 78 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng
 • Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu “Sức mạnh số”
 • Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Trong bối cảnh mới của thế giới, phải nắm bắt nhanh tình hình để ứng xử phù hợp”
 • Lực lượng vũ trang Bình Thuận: “Giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”
 • Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

———————————————————————–

Hits: 9