Bác Hồ đánh giá cao vai trò của người phụ nữ

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam (19-10-1996) Bác Hồ nói “Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta…Từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ già đến trẻ phụ nữ Việt Nam ta thật anh hùng”.
Người khẳng định lịch sử và cách mạng là do nhân dân làm ra, là sự nghiệp của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Phụ nữ là một động lực to lớn trong nhân dân, học có vai trò quan trọng không thể thiếu được trong các cuộc cách mạng xã hội nói chung: “Trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào mà không có đàn bà con gái tham gia… Vậy nên muốn thế giới cách mệnh thành công thì phải vận động đàn bà con gái công nông các nước” (Hồ Chí Minh tuyển tập) việc xác định đúng vai trò, vị trí của phụ nữ có một ý nghĩa to lớn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. trong suốt những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, phụ nữ vừa đảm bảo việc nhà, nuôi dạy con cái, vừa đảm bảo việc nước, bảo đảm hậu phương vững chắc, lại trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù… Bác luôn luôn kịp thời động viên, khen thưởng khuyến khích phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ. Ngày 2-2-1965 Người đến thăm và nói chuyện với Đại hội “Ba đảm đang” của Thủ đô và thưởng Huy hiệu cho 7 phụ nữ có nhiều thành tích xuất sắc nhất, Người nhắc nhở phụ nữ miền Bắc thi đua với phụ nữ miền nam đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, không sợ gian khổ, hy sinh khó khăn mấy cũng vượt qua, nhất định chúng ta sẽ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Bác Hồ đã biết tác động vào tình mẫu tử của các bà mẹ Pháp, để đấu tranh ủng hộ Việt Nam, bảo vệ hoà bình. Trong thư trả lời của bà Sốtxi, Người kêu gọi “Hỡi các bà mẹ Pháp! Tôi kêu gọi tinh thần yêu nước cao quý và tình mẫu tử của các bà mẹ. Các bà hãy giúp chúng tôi ngăn chặn những sự hiểu lầm và mau chóng xây dựng mối tình hữu nghị và tinh thần hoà hợp giữa các con em chúng ta và các bà sẽ nhận được tấm lòng biết ơn của người con không chỉ của thanh niên Pháp mà của cả thanh niên Việt Nam”. Người còn chia sẻ với những mất mát, đau thương của các phụ nữ thế giới. Khi Giáo sư I Ren Quyri mất, Người gửi điện chia buồn tới chồng của bà.

Người ủng hộ những phụ nữ có tinh thần yêu nước và đấu tranh bảo vệ họ. Ngày 7-3-1958, Người gửi điện cho Tổng thống Pháp Rơnêcuti, yêu cầu huỷ bỏ bản án tử hình chị Ghiamilabli Ret nữ thanh niên yêu nước Angiêri. Người luôn đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ và hướng tới mục đích giải phóng phụ nữ.

Tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (10-10-1959) Người nói: “Nói phụ nữ là nói đến nửa phần xã hội, nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”.

Người đã thực hiện được ước nguyện “Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ”. Người nêu rõ “Phụ nữ Việt Nam có truyền thống đóng góp vào lịch sử xây dựng, giữ gìn đất nước, và hiện nay đã được giải phóng. Lợi quyền của phụ nữ cần được thật sự bảo đảm… Bản thân phụ nữ đấu tranh tự cường tự lập để giữ lấy quyền lợi của mình”.

                                                                                                                                  Bùi Văn Hoằng

Nguồn: Phụ nữ Việt Nam. 2006.Ngày 19 tháng 5.Số 60 (2700).

 

Views: 6