Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Ngày 13/2/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173 về việc lấy từ ngày 15 – 22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15-22/5, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

Mục tiêu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và người dân trong cộng đồng; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão 2023. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao hiểu biết, năng lực, kỹ năng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân trong cộng đồng. Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 và xuyên suốt trong năm 2023.

Visits: 12