Trăng nơi lưng trời

Sách m?i
Gồm những truyện: Cha và con gái. Cậu bé và chim sẻ. Cổ tích miền cát gió. Trăng nơi lưng trời. Con chó ba chân. Tiếng thở dài trong đêm. Dưới tán cây gỗ chiều…

Ký hiệu:

Kho đọc: D DVV.028831

Kho mượn: MVV.040766; MVV.040767

 

Hits: 3