Tôn Thất Thuyết và những văn thân trong phong trào Cần Vương

Dân tộc Việt Nam trải hơn một nghìn năm Bắc thuộc, gần trăm năm dưới ách cai trị của thực dân, đế quốc, nhưng con cháu bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trẩn Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn kiên tri bền chí, tin tưởng ở quá khứ hào hùng, không ngừng tranh đấu hướng tới tương lai rộng mở vì độc lập tự do của đất nước. Một dân tộc, một quốc gia muốn trường tồn và phát triển, ngoài việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, điều quan trọng hơn nữa là phải có một nền tảng giáo dục vững chắc. Trong đó, giáo dục về lịch sử và lòng tự hào dân tộc là cần thiết để ghi khắc trong tâm trí các thế hệ, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, ý thức vể nguồn gốc dân tộc, truyền thống văn hóa và nội lực quốc gia, đồng thời giúp định hình góc nhìn thấu đáo về vai trò của từng giai đoạn, triều đại và nhân vật – dù gây tranh cãi – tạo nên lịch sử đó…
Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của Tôn Thất Thuyết và những văn thân khác như: Lê Trực, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Duy Hiệu,… hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi kháng chiến chống Pháp trong phong trào Cần Vương.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 33