Thư viện số ngày càng đáp ứng nhu cầu người đọc

Thư viện được biết đến là nơi lữu giữ tài liệu, tổ chức và phục vụ người đọc. Vậy làm sao để người đọc biết đến trong thư viện có bao nhiêu tài liệu? gồm những tài liệu nào? làm sao để tiếp cận, đọc được những tài liệu đó. Để đáp ứng được những nhu cầu ngày càng đa dạng của các loại hình tài liệu cũng như sự phong phú, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, thư viện đã từng bước thay đổi phương thức để phục vụ ngày càng tốt hơn, phù hợp và đáp ứng nhu cầu đọc. 

    Thư viện tỉnh Bình Thuận đã áp dụng công nghệ Web 2.0 vào việc quản lý cán bộ, quản lý tài liệu (sử dụng phần mềm quản lý thư viện Blib), tra cứu tài liệu trên opac, cấp thẻ, nhận và gửi công văn qua phần mềm quản lý văn bản, số hóa tài liệu, hoạt động tuyên truyền qua các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, website, youtube…

Quảng bá thư viện trên youtube để bạn bè, độc giả trong và ngoài nước được biết đến

    Website của Thư viện tỉnh Bình thuận được xây dựng các mục như: Trang chủ, giới thiệu, thư viện video, thư viện lưu động, đăng ký thẻ trực tuyến, tìm kiếm tài liệu trực tuyến thông qua opac.

Website của Thư viện tỉnh Bình thuận

    Trang chủ của thư viện gồm các mục như: Giới thiệu sách mới; góc sách; sách địa chí; luận văn tốt nghiệp; tủ sách Hồ Chí Minh; luận văn tốt nghiệp; video sách nói;…và đặc biệt là có liên kết Website với các thư viện huyện, thư viện Quốc gia, Đà Nẵng, Bình Dương và các thư viện các tỉnh miền Đông Nam Bộ,….

 Mạng xã hội (Facebook)

    Cung cấp các thông tin về ảnh, clip giới thiệu về vốn tài liệu của Thư viện, cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến, thông báo sách mới, thông tin và hình ảnh của cán bộ thư viện (chức vụ, chuyên môn nhiệm vụ, hòm thư điện tử, số điện thoại…) quảng bá về đội ngũ cán bộ thư viện cùng với nguồn tài nguyên của thư viên đến bạn đọc. Cập nhật thường xuyên về nguồn tài liệu hiện có của thư viện như: giới thiệu và chia sẻ sách mới, thông báo các hoạt động phục vụ trường học thông qua xe thư viện lưu động đa phương tiện và các thông báo mới nhất để bạn đọc biết đến thư viện.

    Với sự phát triển của công nghệ Web 2.0 các dịch vụ thư viện hiện có giờ đây có thể được nâng cao tới mức độ bạn đọc có thể cùng tham gia. Web 2.0 đã ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực thông tin thư viện từ quan niệm về người sử dụng, đến việc tạo ra các dịch vụ mới để thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin. Nhờ có web 2.0, cán bộ thư viện có thể nghiên cứu, phân tích nhu cầu tin để đưa ra các quyết định đúng đắn (bổ sung phát triển nguồn tin, marketing, tuyên truyền giới thiệu, đa dạng và đổi mới sản phẩm và dịch vụ…) thỏa mãn nhu cầu tin tốt nhất. Những công cụ như chat, Facebook, website … là những công cụ dùng để hỗ trợ và kết nối giữa thư viện với bạn đọc, giúp người đọc biết về thư viện, nguồn tài liệu có trong thư viện và giúp người đọc tìm kiếm nguồn tài liệu nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, rút ngắn khoảng cách về địa lý, mang tri thức đến gần với người dân, người đọc hơn.

Hoàng Yến

Views: 28