Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023

Ngày 26/2, tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Buổi lễ được kết nối trực tiếp tới điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn quốc.

Tại buổi Lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước; cùng đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn An; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng. Thường trực các tỉnh, thành đoàn cụm Đông Nam bộ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh:TT).

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới. Trong quá trình đó, thanh niên là lực lượng có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để tiên phong trong tổ chức thực hiện”.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2023, sau buổi lễ phát động này, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Tháng Thanh niên năm 2023 như sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là những quan điểm, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; lan tỏa, thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ đoàn, từng đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Quyền Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các già làng, chức sắc tiêu biểu ở huyện Hàm Thuận Bắc.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Thuận.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ để tuổi trẻ Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của các các ngành, các cấp, trong đó tuổi trẻ là nòng cốt, là lực lượng tiên phong, đi đầu.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, bố trí nguồn lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn Thanh niên, trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Hoạt động của Tháng Thanh niên là dịp để phát huy, khẳng định vai trò, vị thế, sức mạnh của tuổi trẻ đối với sự nghiệp chung của đất nước. Đồng thời, cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong phong trào thanh niên cả nước.

Tại Lễ phát động hôm nay, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt cho hoạt động của thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhấn nút khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Tháng 3 – Tháng Thanh niên, tháng của mùa xuân và tuổi trẻ. Trải qua gần 20 năm triển khai kể từ năm 2003, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: xung kích – tình nguyện – sáng tạo – dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Tháng Thanh niên 2023 – Tháng Thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn” và chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2023, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu khởi động Tháng Thanh niên 2023.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ đoàn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Đây là một nhiệm vụ khó nhưng sẽ chỉ khó khi tư duy, nhận thức chưa đầy đủ về chuyển đổi số, chỉ khó khi mới bắt đầu tiếp cận. Cán bộ đoàn từ trung ương tới cơ sở, từ chuyên trách tới không chuyên trách, phải là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, từ đó thay đổi thói quen, chủ động ứng dụng công nghệ số trong từng công việc cụ thể.

Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp cần tiên phong, chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền giao cho Đoàn đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó trong triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương liên quan tới xây dựng chính quyền số bởi chúng ta đều biết, thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, có năng lực mạnh mẽ nhất trong chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn công tác đã đến xã vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia các hoạt động dân gian cùng các thanh niên dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò của thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, phát triển thanh niên.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Thanh niên và các đề án, chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tích cực vận động các lực lượng xã hội cùng chung tay giải quyết những vấn đề thanh niên đang quan tâm hiện nay như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động của Đoàn, của Đội.

Quyền Chủ tịch nước thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Thuận.
Quyền Chủ tịch cùng đoàn công tác đến tham quan vườn thanh long.

Tổng giá trị các phần quà, công trình trao tặng tỉnh Bình Thuận của Trung ương trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên là 14 tỷ 458 triệu đồng. Cùng trong thời điểm lễ khởi động, các cấp bộ đoàn trong toàn quốc đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, với tổng giá trị 55 tỷ 267 triệu đồng

Tổng số công trình, phần việc và học bổng cả nước triển khai trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên đăng ký là 186 tỷ 190 triệu đồng.

Nguyễn Đắc Phú // https://www.nguoiduatin.vn.- 2023 (ngày 26 tháng 2)

Views: 6