Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Katê của người Chăm

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO đối với các di sản được UNESCO ghi danh, cụ thể là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. Các biện pháp bảo vệ được ghi trong hồ sơ khoa học đối với các di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Dinh Thầy Thím xã Tân Tiến, thị xã La Gi và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận.

Biểu diễn nghề dệt thổ cẩm

Cùng với đó, ngành văn hóa và các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; có biện pháp nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, đối với việc tham gia vào các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản. Nghệ nhân cần nâng cao vai trò truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành đúng để gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.

Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, như thực hành di sản không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản; thay đổi, bổ sung các yếu tố mới và biểu diễn di sản mà không có sự đồng thuận của cộng đồng; đưa di sản ra trình diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản; lợi dụng danh hiệu di sản để tổ chức các sự kiện hội họp, giới thiệu, tập huấn về di sản mà không có sự hiểu biết đầy đủ của cộng đồng, không đúng với tinh thần Công ước 2003 và Luật Di sản văn hóa.

THÙY LINH

Views: 0