Tài liệu địa phương tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tài liệu địa chí là loại tài liệu quý, khắc họa diện mạo, phản ánh các phương diện, các yếu tố về kinh tế, địa lý, lịch sử, văn hóa phong tục, tập quán,… của địa phương. 


    Ở Duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Thuận là địa phương hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc, hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc thù về điều kiện vị trí, địa hình, tự nhiên, xã hội, kinh tế, con người và văn hóa. Bình Thuận còn là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, mang đậm dấu ấn của cộng đồng dân cư trong tỉnh. Những đặc điểm đặc sắc đó được lưu trữ lại trong kho tài liệu địa chí Bình Thuận của Thư viện tỉnh.

    Hiện nay, Thư viện Bình Thuận có 1.238 tài liệu giấy và 30.403 tài liệu số hóa được thu thập từ các nguồn tài nguyên như: sách, báo, tạp chí, ảnh tư liệu, luận án, luận văn, loại hình tài liệu quý, độc bản,… Với nguồn tài nguyên thông tin này, sẽ giúp cho bạn đọc trong và ngoài tỉnh biết và tìm hiểu về vùng, miền của địa phương rõ hơn, nhất là về các lĩnh vực văn hóa lễ hội, ẩm thực, du lịch tỉnh Bình thuận hiện nay.

    Để nguồn tài nguyên thông tin địa phương phát triển ngày càng phong phú hơn, hàng năm thư viện đã bổ sung, hồi cố, sản xuất tài liệu địa chí. Ngoài ra thư viện cũng nhận tài liệu tặng, biếu từ các cơ quan ban ngành với nhiều chủ đề như: chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo,…của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của người dùng tin.

    Kho tài liệu địa chí gồm: sách địa chí, bài trích báo – tạp chí, ảnh tư liệu, luận văn, luận án, tài liệu số hóa địa chí. Được tổ chức kho đóng và sắp xếp theo số đăng ký cá biệt, và được phục vụ đọc tại chỗ cho bạn đọc, đọc và nghiên cứu tài liệu địa chí Bình Thuận về các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, lịch sử và các nhân vật địa phương…

    Hàng năm, số lượng bạn đọc là sinh viên, học sinh, nghiên cứu viên đến tìm kiếm các đề tài về địa danh, danh nhân, văn hóa, lễ hội, du lịch của địa phương để nghiên cứu khoa học, viết luận án, luận văn ngày càng tăng.

    Công tác địa chí tại Thư viện tỉnh đến nay, đã có kết quả đáng ghi nhận. Công tác sưu tầm, bổ sung tài liệu địa chí được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, cung cấp nhiều tư liệu quý giá về địa phương phục vụ bạn đọc thực hiện các đề tài nghiên cứu, luận án, luận văn, góp phần vào việc xây dựng, bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa địa phương, giáo dục truyền thống địa phương, tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm nghĩa vụ đối với Tổ quốc cho bạn đọc và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hoàng Yến

Views: 72