Những cuốn sách được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đã tập hợp được những tác phẩm hay, có giá trị để xét trao giải năm nay.

1. SÁCH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ

FDI – Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới

Tác giả: TS Phan Hữu Thắng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật liên kết Công ty Cổ phần Sách Alpha.

Sách bàn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – Foreign Direct Investment) trong quỹ đạo thị trường mở cửa hội nhập quốc tế. TS Phan Hữu Thắng gọi FDI là một trong những nguồn lực phát triển quan trọng bậc nhất ngày nay, đặc biệt là đối với các nền kinh tế “đi sau”, đồng thời chỉ ra những đóng góp to lớn của FDI trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội.

Trong hơn 30 năm qua, FDI đã vượt qua nhiều thách thức, trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trong bước chuyển mang tính cách mạng của nền kinh tế – từ hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang hệ thống kinh tế thị trường – cùng mở cửa thương mại, FDI đóng vai trò là một trong hai động lực phát triển bên ngoài quan trọng nhất, tạo thành “đôi cánh” giúp nền kinh tế Việt Nam chuyển mình trong quỹ đạo thị trường mở cửa và hội nhập quốc tế.

Lịch sử đồng tiền Việt Nam

Tác giả: Tập thể tác giả, TS Đào Minh Tú chỉ đạo biên soạn. Nhà xuất bản Hồng Đức.

Lịch sử đồng tiền Việt Nam là công trình khoa học đồ sộ, toàn diện về các loại tiền, ý nghĩa kinh tế – xã hội của mỗi đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách được soạn trên kết quả một dự án nghiên cứu khoa học cấp Ngành, được thực hiện trong suốt 5 năm với đề tài “Lịch sử đồng tiền Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển”. Dự án được tiến hành một cách độc lập, tư liệu mang đậm dấu ấn lịch sử, công khai, chính thống, có căn cứ khoa học và có độ tin cậy cao.

Dự án nghiên cứu dày hơn 600 trang cùng toàn bộ hồ sơ khoa học của hơn 1.000 mẫu tiền, trong đó mỗi đồng tiền có một lý lịch riêng với 6 thông tin cơ bản như tên tiền, mô tả, hình ảnh, niên đại, đặc điểm hiện trạng và lai lịch.

Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân. Nhà xuất bản Tôn Giáo.

Tác phẩm chuyên khảo này cố gắng trở thành một “tập đại thành” kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, thể hiện tính chất tổng quát.

Việt Nam là một quốc gia đa dạng về các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo và có nhiều người theo tín ngưỡng, tôn giáo. Theo Lời tựa cuốn sách, có đến 90% người Việt có tín ngưỡng và tôn giáo.

Theo đó, Đảng và Nhà nước đã xác định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.

Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu

Tác giả: Alain Ruscio; dịch giả: Nguyễn Đức Truyền; hiệu đính: Lê Trung Dũng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đây là tác phẩm nghiên cứu do Alain Ruscio thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác Hồ (2/9/1969 – 2/9/2019).

Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp vào năm 1911 cho đến khi Người đi xa vào ngày 2/9/1969. Trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu tại cơ quan lưu trữ của Pháp, Alain Ruscio soạn nên Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu.

Cuốn sách chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, ông đã chọn cách biên soạn này để đưa ra một chân dung hoàn chỉnh dưới nhiều góc độ khác nhau về người mà ông luôn dành sự kính trọng và ngưỡng mộ lớn lao khi được chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của Người.

2. SÁCH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Hoàng Việt nhất thống dư địa chí

Tác giả: Lê Quang Định; Dịch giả: Phan Đăng. Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Hoàng Việt nhất thống dư địa chí được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn. Bộ sách được viết từ khi hoàng đế Gia Long vừa đăng quang, đang trong thời gian tổ chức và ổn định triều chính sau mấy thế kỷ nhân dân phải trải qua nạn binh đao, cát cứ.

Ở ấn bản lần này, dịch giả Phan Đăng đã cố công tu chỉnh, khơi gợi, khẳng định mạch nguồn lịch sử – văn hóa trong khát vọng thống nhất qua mỗi cung đường, thủy trình, vốn gắn chặt xuyên suốt chiều dài đất nước, tái dựng một công trình có giá trị tham khảo quan trọng cho những ai muốn hiểu rõ hơn về đất nước ta.

Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại

Tác giả: GS Knud S Larsen, PGS.TS Lê Văn Hào. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tâm lý học xã hội đóng góp những tri thức sâu sắc về tác động lâu dài của ảnh hưởng xã hội, các mối quan hệ và quá trình tư duy đối với hành vi.

Sách gồm 11 chương: Chuyên ngành Tâm lý học xã hội; Cái tôi nhìn từ góc độ văn hóa và xã hội; Sự hấp dẫn và các mối quan hệ: Từ gắn bó đầu đời đến tình yêu đôi lứa; Nhận thức xã hội: Chúng ta nghĩ về cuộc sống xã hội như thế nào; Thái độ và hành vi; Ảnh hưởng nhóm; Quá trình ảnh hưởng xã hội: A dua, tuân thủ và phục tùng; Thuyết phục; Hành vi liên nhóm thù địch: Định kiến định khuôn và kỳ thị; Xâm kích: Sợi chỉ xuyên suốt nhân loại; Vị tha và hành vi ủng hộ xã hội.

Ấn phẩm ra đời nhằm đóng góp những kiến thức căn bản, góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực mà cuộc sống hiện đại mang tới cho mỗi chúng ta.

Trống đồng Kính Hoa – Bảo vật quốc gia Việt Nam

Tác giả: GS.TS Trịnh Sinh, Kĩ sư Nguyễn Văn Kính. Nhà xuất bản Thế giới.

Công trình song ngữ Việt – Anh chứa nhiều thông tin khoa học quý giá, hình ảnh công phu về chiếc trống được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là “bảo vật quốc gia” (đợt 9) ngày 31/12/2020 và bảo vật quốc gia đầu tiên thuộc sở hữu tư nhân.

Thông qua nghiên cứu về trống đồng Kính Hoa, chúng ta hiểu hơn về môi trường, cảnh quan, trình độ sản xuất, tiền đề vật chất… của thời Đông Sơn. Đây là một công trình nghiên cứu có giá trị văn hóa lớn đối với dân tộc.

Lược sử Trung Quốc họa

Tác giả: Tạ Duy. Nhà xuất bản Mỹ thuật.

Công trình biên soạn vẽ nên bức tranh về nền hội họa Trung Hoa từ khởi thủy tới nay.

Theo tác giả, hội họa Trung Quốc có thể coi là nền hội họa duy nhất trên thế giới có sự kế thừa và tiếp nối liên tục không đứt đoạn suốt nhiều thiên niên kỷ, do đó để tránh cái nhìn đoạn đại mang tính cục bộ, và để giải thích cho câu hỏi tưởng như đơn giản “Trung Quốc họa là gì?”, Tạ Duy quyết định viết một cuốn thông sử về nền hội họa này, cố gắng tận dụng vốn kiến thức của mình để đem đến một cái nhìn bao quát và súc tích nhất về toàn bộ lịch sử hội họa truyền thống Trung Quốc theo dòng thời gian.

Tác giả mất ba năm từ khi chính thức đặt bút viết cho đến khi hoàn tất ấn phẩm, không kể thời gian sưu tầm tài liệu. “Mặc dù đã cố gắng chọn ra những tên tuổi thật sự nổi bật, cuối cùng vẫn không thể ít hơn con số 380 họa gia, trải dài suốt hai nghìn năm”, trích phần Tự bạch.

Việt Nam 2020-2040 dưới góc nhìn dân số học và kinh tế học

Tác giả: Cho Young Tae, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Dũng. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Theo sách, tương lai của Việt Nam có thể được hiểu một cách đầy đủ bao hàm hai điểm cốt yếu của chiến lược phát triển bền vững đất nước: chính sách dân số và chính sách kinh tế. Tác phẩm nghiên cứu sâu về các bước phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời dự báo về định hướng xã hội trong tương lai dựa trên những biến động dân số.

Cuốn sách là kết quả từ sự nỗ lực phối hợp giữa các tác giả nhằm giới thiệu về Việt Nam một cách đa tầng và toàn diện hơn qua những phân tích và góc nhìn dân số học và kinh tế học của các nhà nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài.

Văn minh vật chất của người Việt

Tác giả: Phan Cẩm Thượng. Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Zenbooks.

Tác phẩm tái hiện văn hóa, văn minh cổ truyền của người Việt thông qua những quan sát về sinh hoạt vật chất dân tộc, từ đó làm nổi bật bản sắc văn hóa cộng đồng, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của con người đối mặt với tự nhiên.

Tác giả nói văn minh vật chất của người Việt là một chủ đề quá rộng dù ông đã giới hạn nó trong thời đại “tiền công nghiệp”.

“Nó là câu chuyện của các đồ vật do con người làm ra và sử dụng. Những đồ vật ấy làm nên cái thế giới vật chất nhân tạo mà ta sống trong đó, biến đổi nó và cùng tiến hóa với nó. Quan hệ người với thiên nhiên, người với người được bàn luận, khảo cứu, nghiền ngẫm rất nhiều nhưng quan hệ tương tác người với đồ vật thì thường được coi là hiển nhiên đơn giản. Song cũng hiển nhiên là cái nhà vệ sinh, đồ vật ta dùng tắm rửa, trang điểm không phải là quá nhỏ nhặt mà chừng mực nào đó chúng đánh dấu những cột mốc văn minh nhân loại”, trích lời giới thiệu của TS Nguyễn Quân.

Huyền thoại về một vùng đất – Không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi Ê-đê

Tác giả: Nguyễn Văn Kim. Nhà xuất bản Khoa học xã hội liên kết Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà.

Công trình với cách tiếp cận liên ngành và khu vực học mang lại một góc nhìn mới về văn hóa và con người Tây Nguyên. Tác giả dành nhiều trang viết đậm chất suy tư về sự huyền ảo, chất bi tráng, anh hùng, kỳ vĩ của Tây Nguyên, đặc biệt được thể hiện và phản ánh trong sử thi Đăm Săn và các bộ sử thi của đồng bào Ê-đê.

Qua cuốn sách, độc giả thấy một Tây Nguyên giàu tiềm năng văn hóa, kinh tế đang trỗi dậy và chắc chắn (dù còn nhiều khó khăn, thách thức) sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng với văn hóa Việt Nam, văn hóa châu Á và thế giới.

“Không gian văn hóa Tây Nguyên vẫn vang ngân tiếng đàn đá, các dàn cồng chiêng vẫn hòa nhịp với âm hưởng của núi rừng, rượu cần trong các ché cổ vẫn thấm, vẫn ngấm say lòng người. Chiều sâu văn hóa của đất và người Tây Nguyên đã và đang là động lực phát triển, là nguồn động năng lớn cuốn hút những tấm lòng, trí tuệ gần xa đến với ‘Miền đất huyền ảo’ cao Nguyên”, GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim nhận định.

3. SÁCH KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Bộ sách Bệnh học ngoại khoa (5 cuốn): Tiết niệu – Nhi; Chấn thương chỉnh hình; Thần kinh; Tim mạch – Lồng ngực; Tiêu hóa

Chủ biên: PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, PGS.TS Hoàng Long, TS Nguyễn Việt Hoa, GS.TS Trần Trung Dũng, PGS.TS Dương Đại Hà, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, PGS.TS Phạm Đức Huấn. Nhà xuất bản Y học.

Bệnh học ngoại khoa là một môn học cơ bản bắt buộc đối với toàn bộ người học khối ngành sức khỏe, các giáo trình về môn học này đã hình thành từ lâu. Bộ giáo trình 5 cuốn của Nhà xuất bản Y học có tính ứng dụng cao trong giảng dạy, học tập, áp dụng vào lâm sàng, chẩn đoán và điều trị bệnh.

GS.TS Đào Văn Dũng cho rằng bộ sách đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người đọc, nhất là các bác sĩ đang công tác tại các tuyến tỉnh, huyện và trung ương, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành ngoại khoa và các chuyên ngành có liên quan.

Công nghệ tạo Vaccine cúm gia cầm từ thực vật: từ nghiên cứu đến định hướng ứng dụng tại Việt Nam

Tác giả: Chu Hoàng Hà (Chủ biên), Phạm Bích Ngọc, Phan Trọng Hoàng, Udo Conrad, Hồ Thị Thương, Phạm Thị Vân, Vũ Huyền Trang. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Đội ngũ tác giả trình bày kết quả trong hơn 15 năm nghiên cứu thực nghiệm về cúm gia cầm và vaccine phòng chống cúm gia cầm.

Sách cung cấp những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về các nghiên cứu thiết kế, biểu hiện, đánh giá hoạt tính sinh học và tính sinh miễn dịch, khả năng bảo hộ gà của kháng nguyên HA tái tổ hợp định hướng tạo vaccine thế hệ mới phòng chống virus cúm A.

Lịch hai mươi mốt thế kỷ

Sưu tầm và biên soạn: Lê Thành Lân. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Bất cứ một quốc gia hay cộng đồng dân cư nào cũng cần một cuốn lịch thống nhất làm cơ sở cho việc ghi chép thời gian để quản lý xã hội với tiêu chí là các lịch đó phù hợp với đặc điểm địa lý, văn hóa, nếp sống cũng như tập quán sinh hoạt của cộng đồng dân cư địa phương.

Cuốn sách bao gồm Lịch Trung Quốc từ năm 0001 đến năm 1543; lịch Việt Nam từ năm 1544 đến năm 2100; đối chiếu qua lại từng ngày giữa lịch Dương và lịch Âm; tính lịch Can Chi, Tuần lễ, Lịch “sao”, ngày Julius.

Vật liệu Polymer Composite: Khoa học và Công nghệ

Tác giả: Trần Vĩnh Diệu, Hồ Xuân Năng, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Thị Yến Oanh. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Cuốn sách mang tới cái nhìn tổng quan hơn về tầm quan trọng trong việc ứng dụng vật liệu Polymer Composite – nhóm vật liệu quan trọng hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo hiện nay tại Việt Nam và trên cả thế giới.

Sách có giá trị nghiên cứu cao, chứa nhiều kiến thức khoa học vừa chuyên sâu vừa thực tiễn, phù hợp cho công cuộc đào tạo thế hệ mới trong ngành Khoa học và Công nghệ.

Bác sĩ tốt nhất của nhà mình

Tác giả: Bác sĩ Trần Quốc Khánh. Nhà xuất bản Công Thương liên kết Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Suốt hành trình 10 năm làm nghề, bác sĩ Trần Quốc Khánh gặp nhiều trường hợp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế khi đã quá muộn. Chính vì trăn trở đó, anh quyết định tổng hợp tất cả bài viết, kinh nghiệm, nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe thường thức để thực hiện cuốn sách Bác sĩ tốt nhất của nhà mình.

Cuốn sách không chỉ là những câu chuyện được góp nhặt từ cuộc sống và trải nghiệm của chính bác sĩ Trần Quốc Khánh, mà còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa giúp độc giả tự dành thời gian suy ngẫm về thói quen chăm sóc sức khỏe của bản thân và vui sống với tinh thần lạc quan mỗi ngày.

Nguồn gốc các loài

Tác giả: Charles Darwin; Dịch giả: Trần Bá Tín. Nhà xuất bản Tri thức.

Nguồn gốc các loài là tên rút gọn của cuốn sách Về nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên, hay Sự bảo tồn những chủng ưu thế trong đấu tranh sinh tồn (xuất bản năm 1859). Cuốn sách khoa học này được mệnh danh là “làm rung chuyển cả thế giới”.

Cuốn sách là kết quả những quan sát của Charles Robert Darwin – một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học – trong chuyến đi gần 5 năm, từ 1831 đến 1836, trên con tàu biển Beagle vòng quanh thế giới, cùng những suy tư và nghiên cứu của ông trong hai mươi năm sau đó, trong đó ông đặt vấn đề có tính quyết định về biến đổi luận hay sự tiến hóa. Đây là một trong các ấn phẩm khoa học tiêu biểu, nòng cốt của ngành sinh học tiến hóa.

Bộ sách 2 cuốn: Ung thư – Tin đồn và sự thật

Tác giả: Ruy Băng Tím. Nhà xuất bản Dân Trí liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn.

Ung thư: Tin đồn và sự thật là một bộ gồm 2 quyển: Phòng ngừa ung thư: Thế nào mới đúng?Điều trị ung thư: Thực tại và tương lai.

Văn phong giản dị, thông tin cô đọng, dồi dào infographic hữu ích, thiết kế tỉ mỉ và đẹp mắt, bộ sách giúp độc giả dễ dàng tóm lược được ý chính và ghi nhớ được lâu.

Ứng dụng vi sinh vật vào canh tác cây ăn quả

Tác giả: TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Tập hợp kết quả nghiên cứu trong gần 15 năm của tác giả và đội ngũ nghiên cứu về vi sinh vật trong việc canh tác cây ăn quả, Ứng dụng vi sinh vật vào canh tác cây ăn quả tập trung vào việc phân lập, định danh, nghiên cứu ứng dụng những dòng vi khuẩn vùng rễ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, hay những dòng vi nấm, vi khuẩn vùng rễ có khả năng đối kháng bệnh hại trên cây trồng hay trên rau.

4. SÁCH VĂN HÓA, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Cô bé nhìn mưa

Tác giả: Đặng Thị Hạnh. Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Cô bé nhìn mưa là thiên hồi ức về một gia đình trí thức trong thời kỳ biến động của Việt Nam thế kỷ XX. Trong đó, có hồi ức về quê nội trên rừng và quê ngoại dưới biển, hồi ức về người cha, một học giả uyên bác và người mẹ, một phụ nữ dịu dàng tần tảo và hồi ức về những người thân yêu in dấu sâu đậm suốt tuổi thơ, về các chị em ruột thịt và gia đình riêng, về bạn bè và đồng nghiệp… Đó cũng là hồi ức về cách mạng và kháng chiến, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về những người lính trẻ đã ra đi không trở lại.

Tác phẩm được viết khi tác giả 78 tuổi – ký ức của một con người đi xuyên thế kỉ, từng trải và sâu sắc, lịch lãm và hiểu lẽ đời, mang tới tiếng nói của một trí thức uyên bác về những hồi ức đan trong chiêm nghiệm.

Nậm Ngặt mây trắng

Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn. Nhà xuất bản Văn học.

Tác phẩm tái hiện hình ảnh bất khuất của những con người Việt Nam ra trận bảo vệ biên giới phía Bắc trên chiến trường Vị Xuyên khốc liệt. Khung cảnh chiến trường nơi các chiến sĩ đóng quân được tác giả Nguyễn Hùng Sơn khắc họa chân thực, cho thế hệ sau thấy rõ những con người quả cảm ấy đã trải qua những bom đạn – chiến đấu – đổ máu – hy sinh như thế nào. Nậm Ngặt mây trắng là câu chuyện đậm tính nhân văn, ngợi ca tình đồng đội, đồng chí, đặc biệt là tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Công trình tập hợp những kết quả nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Đăng Na về một số tác phẩm, tác giả, hiện tượng… quan trọng trong nền văn học trung đại Việt Nam – nền văn học mà ông cho là có hình thức biểu trưng khá riêng biệt.

Cuốn sách gồm 2 phần chính: Những mã khóa của văn học Trung đại Việt Nam qua một số tác phẩm, gồm 21 bài viết; Con đường phát triển của văn học trung đại Việt Nam và hướng sưu tầm nghiên cứu, gồm 9 bài viết. Sau cùng, tác giả đưa thêm phần Phụ lục, trong đó tuyển chọn 27 bài viết của chính tác giả về văn học, văn hóa, lịch sử tư tưởng Việt Nam thời trung đại.

5. SÁCH THIẾU NHI

Cà Nóng chu du Trường Sa

Tác giả: Bùi Tiểu Quyên. Nhà xuất bản Kim Đồng.

Tác phẩm kể về chiếc máy ảnh Cà Nóng cùng cô chủ phóng viên tham gia chuyến hải trình đặc biệt: Đi thăm Trường Sa.

Nhân vật Cà Nóng được nhân hóa sinh động, quan sát trên tàu rồi trên các điểm đảo, sống một cuộc đời mà con người và máy ảnh đều ước mơ.

Mở ra trước mắt Cà Nóng là khung cảnh kì vĩ của trời biển, đảo chìm đảo nổi, những nhà giàn do bàn tay khối óc con người xây dựng nên.

Cá voi Eren đến Hòn Mun

Tác giả: Lê Đức Dương. Nhà xuất bản Kim Đồng.

Cá voi Eren được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, giữa chuyến di cư từ Nam Cực tới vùng biển Xích Đạo để tránh rét. Nhưng một tai họa khôn lường ập tới khiến Eren lâm vào cảnh mồ côi và đơn độc.

Cậu cá voi sau đó được bác rùa biển Quản Đồng đưa tới Hòn Mun, vùng biển Nha Trang. Đây là một miền yêu thương ấm áp cùng vô vàn câu chuyện bí hiểm, thích thú. Tác phẩm là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần ý nghĩa và nhân văn cho trẻ nhỏ.

Bộ sách The lemonade war: Thương vụ nước chanh; Phiên tòa khối bốn; Chiếc chuông mất tích

Tác giả: Jacqueline Davies; Nhóm dịch: Dec95 Team. Nhà xuất bản Dân trí liên kết Công ty Cổ phần Xuất bản và Dữ liệu ETS.

Những câu chuyện hài hước, độc đáo và giàu nhân văn cho thiếu nhi thời hiện đại được Jacqueline Davies kể với giọng văn duyên dáng, nhẹ nhàng.

Bộ sách theo chân 2 anh em nhà Tresky: Evan và Jessie. Từ cuộc chiến cạnh tranh bán nước chanh giữa hai anh em tới phiên tòa nhí tại lớp học và hành trình phá án ngộ nghĩnh. Ba cuốn sách kể 3 câu chuyện hiện đại, cung cấp nhiều kiến thức thú vị cho độc giả nhí.

Bộ sách Người sao chổi

Tác giả: Cao Việt Quỳnh. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nhà xuất bản Lao Động liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa Chi.

Bộ tiểu thuyết giả tưởng kể về hành trình của Thành – một siêu anh hùng bất đắc dĩ – cùng các bạn và người dân ở thị trấn rừng Sác chống lại thế lực hắc ám, với mục đích giải cứu hành tinh xanh.

Trong một lần về thăm thị trấn, Thành nhận thấy toàn bộ người dân nơi đây đã biến mất. Dần dần, cậu gặp được những người cũng có siêu năng lực ở thị trấn: Người Mắt Tinh, Bà Ngoại Lực, Người Vô Hình… Cùng nhau, họ trải qua hành trình gay cấn đầy rẫy hiểm nguy qua Pháp, Anh, Ai Cập…

Câu chuyện sáng tạo với tiết tấu nhanh không chỉ là tác phẩm fantasy hiếm hoi của Việt Nam, mà còn là sáng tác đầu tay của một cậu bé 11 tuổi.

Minh Hùng // https://zingnews.vn/

 

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

– Tên sách: Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu

Phòng đọc: DVL.016172 ; DVL.016383

Phòng mượn: MVL.019506 ; MVL.019507

– Tên sách: Văn minh vật chất của người Việt

Phòng đọc: DVL.011864

– Tên sách: Nguồn gốc các loài

Phòng thiếu nhi: TN/VL.004478 ; TN/VL.004479 ; TN/VL.004480

– Tên bộ sách: Ung thư: Tin đồn và sự thật

Phòng ngừa ung thư: Thế nào mới đúng?

Phòng đọc: DVL.016474

Phòng mượn: MVL.019803 ; MVL.019804

Điều trị ung thư: Thực tại và tương lai

Phòng đọc: DVL.016473

Phòng mượn: MVL.019801 ; MVL.019802

– Tên sách: Cô bé nhìn mưa

Phòng đọc: DVV.012618

Phòng mượn: MVV.014522 ; MVV.014523 ; MVV.014524

– Tên sách: Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam

Phòng đọc: DVL.006464 ; DVL.006465

Phòng mượn: MVL.005454 ; MVL.005455

– Tên sách: Cá voi Eren đến Hòn Mun

Phòng thiếu nhi: TN/VN.031512 ; TN/VN.031513 ; TN/VN.031514

Views: 14