Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2018)

– Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
– Ý nghĩa tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
– Bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Những dấu mốc đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Xây dựng Quân đội nhân dân vững vàng bản lĩnh chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao.
– Truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí.
– Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới.
– Sâu đậm nghĩa tình quân dân.
– Cô gái kỹ sư tình nguyện nhập ngũ.
– Sức mạnh đoàn kết của Quân – Dân.
– Trên thao trường trung đoàn 812.
– Vườn rau bộ đội.
– Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão.
– LLVT tỉnh Bình Thuận: Thi đua là động lực để sáng tạo.
– Rèn thói quen hay, xây hành vi đẹp.
– Sư đoàn 302 và Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận diễn tập bắn đạn thật phòng ngự bờ biển. 

 

>> XEM TOÀN VĂN <<

Visits: 52