“Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”

Đó chính là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS được Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động từ năm 2008 cho đến nay. Và lấy mốc thời gian từ ngày 10/11- 10/12 là Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Tháng hành động này đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm, huy động cả cộng đồng vào cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS.

Views: 51