Phép thuật trong nuôi dạy trẻ

Phép thuật trong nuôi dạy trẻ: Hướng dẫn các bậc cha mẹ kết nối và giao tiếp với con cái theo cách tự tin và có ý thức, cách tiếp cận mới giữa hành vi và giao tiếp, giới thiệu mô hình mới trong việc nuôi dạy con cái để có mối quan hệ tốt nhất với con và giúp con phát huy tối đa tiềm năng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029726

Kho mượn: MVV.042554; MVV.042555

 

Views: 1