Huyện Tánh Linh, Bình Thuận đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Là huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, UBND huyện Tánh Linh đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh hướng đến thành công của cả nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Giữ vững đà tăng trưởng

Trong quý I.2024, huyện Tánh Linh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, năng suất và sản lượng các loại cây trồng tiếp tục tăng; tổng sản lượng lương thực ước đạt 109% kế hoạch vụ; triển khai việc liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX)…

Trung tâm huyện Tánh Linh, Bình Thuận Ảnh: Thạc Hiếu

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, các ngành chủ yếu như sản xuất gạch hoffman, cơ khí sửa chữa, xay xát lương thực, sơ chế nhân hạt điều, đá xây dựng các loại… Tổ chức đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp chế biến mủ cao su để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, xử lý, hướng dẫn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Cũng trong quý I.2024, UBND huyện Tánh Linh cấp mới 69 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn hơn 27 tỷ đồng. Nâng tổng lũy kế số hộ kinh doanh toàn huyện là 4.750 hộ, tổng số vốn là 1.257 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể đều hoạt động phát triển ổn định.

Huyện Tánh Linh cũng tập trung rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đáp ứng yêu cầu nông thôn mới. Bước đầu, một số HTX liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98 của Chính phủ và xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất lúa giống. Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn vẫn tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng, kiểm soát tốt nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu thấp (0,79%); tín dụng tăng trưởng khá (11%), người dân thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong dân, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương.

Triển khai mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế của huyện. Tổng diện tích gieo trồng 11.552ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt 74.736 tấn; tổng đàn gia súc khoảng 32.400 con; tổng đàn gia cầm khoảng 570.000 con.

Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đạt 182 tiêu chí; bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 23 tiêu chí; bộ tiêu chí huyện đạt 3 tiêu chí (tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí điện; tiêu chí kinh tế).

Đầu tư các công trình trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện dân số huyện Tánh Linh gần 99.000 người trong đó có khoảng hơn 14.000 người là dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 14% tổng dân số toàn huyện. Trong thời gian qua huyện đã triển khai hiệu quả các chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng… thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS.

Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh Giáp Hà Bắc cho biết, để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, hướng tới giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Tánh Linh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; huyện đã đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất; khai thác có hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, huy động từ nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển các công trình trọng điểm cho vùng đồng bào DTTS như: đầu tư nâng cấp, nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông; xây dựng hệ thống trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa, điện sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sạch, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; chính sách trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu, vay vốn phát triển sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng…

Nhờ các chính sách hỗ trợ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đời sống người dân ở huyện Tánh Linh đã có nhiều bước cải thiện, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao, tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào DTTS đã giảm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh Giáp Hà Bắc, thời gian tới, huyện Tánh Linh sẽ tập trung khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp, gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, gắn liền với các thương hiệu nông sản huyện Tánh Linh.

Đồng thời, tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp 4.0; đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất; khai thác có hiệu quả tài nguyên gắn với coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Song song đó, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp chống hạn hán như: nạo vét kênh mương chống thất thoát, tiết kiệm nước để bảo đảm người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý.

Ngoài ra, huyện Tánh Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt hơn nữa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, đặc biệt quan tâm đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào DTTS; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng Tánh Linh (25.12.1974 – 25.12.2024), trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm “nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, nhất là cải thiện các chỉ số DDCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông; duy trì và phát huy việc hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; chấn chỉnh tình trạng trễ hẹn, giải quyết kịp thời, chính xác hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với việc lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung các xã, thị trấn và quy hoạch vùng huyện, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển du lịch nông thôn.

Huyện Tánh Linh cũng chú trọng nhân rộng các mô hình bê tông hóa, nhựa hóa giao thông thôn, giao thông nội đồng theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đẩy mạnh thực hiện “xã hội hóa” các mô hình camera an ninh, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, tuyến đường hoa… trên địa bàn xã, thị trấn. Duy trì tổ chức thực hiện “Ngày thứ bảy xanh”, huy động các lực lượng, người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nhà ở, xóm, thôn, trụ sở cơ quan, trường học, nơi công cộng vào ngày thứ bảy đầu tiên hàng tháng.

Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình, giám sát tiến độ thi công các công trình đang đầu tư, bảo đảm chất lượng và báo cáo giải ngân kịp thời; tập trung chỉ đạo công tác lập, phê duyệt hồ sơ triển khai thu nợ công các danh mục, công trình, nhiệm vụ được giao đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ khởi công công trình đường N26, tuyến đường Đông Hà – Gia Huynh, đường Bắc Ruộng – Gia An, các công trình trường học, nhà làm việc Công an các xã theo kế hoạch.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; chú trọng, kiên quyết hơn nữa trong việc khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; triển khai kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động năm 2024, giải quyết các hồ sơ chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; triển khai vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” đạt chỉ tiêu giao; tiếp tục triển khai các chương trình, dự án vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG để giải quyết việc làm, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch.

Trong năm 2023, thu ngân sách huyện Tánh Linh đạt 120 tỷ đồng, vượt 23,71% dự toán. Các chỉ số về tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ độ che phủ rừng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đều đạt 100% kế hoạch đề ra. Giảm 3,45 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, vượt chỉ tiêu 1,45%.

Xây dựng mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường THCS Suối Kiết và Trường mẫu giáo Búp Măng), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 41 trường, đạt tỷ lệ 66%. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%; huy động trẻ 6 tuổi vào lớp một đạt 100%.

Thạc Hiếu // https://daibieunhandan.vn/

Views: 11