Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 30/9/2021

Số ra ngày 30 tháng 9 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:

– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;

– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường cà phê: Thị trường thế giới; Trong nước: giá cà phê tăng; Tháng 9/2021, xuất khẩu cà phê tăng; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Đức trong 7 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường hạt điều: Thị trường hạt điều thế giới; Tháng 9/2021, xuất khẩu hạt điều tăng; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ trong 7 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường rau quả: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu hàng rau quả chế biến (Mã HS 20) của Nga và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường thịt: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước.

– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thông tin chính sách, chuyên đề: 3.400 tỉ đồng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng đồng bằng sông cửu long.

———————————————–

Views: 61