Nhớ ơi là Tết

Nhớ ơi là Tết: Gồm các truyện: Hàng rào hàng dậu, Ngõ nhỏ nhà tôi, Vườn cây trong ngõ, Dấu xưa rêu đã phủ đầy, Hương xưa còn trong gió, Mùa sương buốt giá, Áo mới mùa xuân, Than hồng củi gộc…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.033911; TN/VN.033912; TN/VN.033913

 

Views: 0