Nhìn người để kết giao

Sách m?i
Gồm một số câu chuyện triết lý, danh ngôn và những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối về nhìn người để kết giao: Cách thức phân biệt quân tử và tiểu nhân của người xưa; 9 phẩm chất đặc trưng của một người cao quý; 4 điểm khác biệt giữa người thượng đẳng và người hạ đẳng; 3 kiểu người có nhiều phúc khí; 6 kiểu người đáng giá kết thâm giao; 8 kiểu người nên kết giao và 9 kiểu người không nên kết giao;…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031955; TN/VN.031956; TN/VN.031957

 

 

Views: 6