Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI

Ngày 18-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

10 năm qua, Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra; Bình Thuận đạt được nhiều kết quả toàn diện, mang tính vững chắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Dân quân Bình Thuận huấn luyện bắn cối.

Nổi bật là, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác xây Đảng, 100% các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2% so với dân số, 100% đơn vị dự bị được biên chế đủ, đúng chuyên nghiệp quân sự; kết nạp được 2.966 đảng viên trong LLVT, nâng đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 27%, quân dự bị động viên trên 11%; 100 trụ sở cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn được xây dựng khang trang, đạt đủ 5 tiêu chi về xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh. Tuyển 10.252 thanh niên nhập ngũ, có 306 đảng viên; 519 học sinh thi đậu vào học trong các học viện, nhà trường Quân đội.

Tuổi trẻ Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tỉnh Bình Thuận quan tâm kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa có khả năng phục vụ quốc phòng khi có tình huống.

Tổ chức học môn giáo dục quốc phòng cho tất cả học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 100% cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, hộ ngư dân, chủ tàu thuyền. Thông qua hoạt động công tác chính sách, hậu phương quân đội, công tác dân vận, giao lưu, kết nghĩa, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. LLVT xây dựng, trao tặng 77 ngôi nhà đồng đội, nhà tình nhĩa quân dân; xây 5 công trình văn hóa, thể thao tặng cho các cơ sở thờ tự, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị , đồng chí Dương Văn An yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 một cách sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đơn vị, địa phương; chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chú trọng xây dựng đảng, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền QPTD, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế; quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tổ chức tốt huấn luyện, diễn tập…

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 2022 (ngày 19 tháng 11)

Views: 5