Một số di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam

Di tích lịch sử – văn hoá là một trong những nguồn tư liệu sinh động nhất phản ánh quá khứ của loài người nói chung và của mỗi quốc gia, dân tộc nói riêng. Để làm rõ quan điểm này, Quyển sách “Một số di tích lịch sử – văn hóa Việt Nam” giới thiệu khái quát về vị trí, giá trị lịch sử – văn hoá và phần nào đó là giá trị du lịch – dã ngoại khi gắn nó với các quần thể di tích và danh thắng ở xung quanh. Các di tích được sắp xếp theo 7 vùng địa lí – du lịch từ Bắc vào Nam; trong mỗi vùng lại theo từng tỉnh và trong mỗi tỉnh, thành phố tên gọi của di tích được xếp theo vần A, B, C,… Cách sắp xếp như thế nhằm tạo thuận lợi cho việc tra cứu, đặc biệt là đối với giáo viên và học sinh khi sử dụng cuốn sách này để phục vụ cho việc dạy – học môn Lịch sử địa phương…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15