Luyện thi THPT Quốc gia theo chuyên đề môn lịch sử

Sách m?i
Gồm 3 phần: Tóm tắt lý thuyết, hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm cho từng chuyên đề và phần đáp án cho hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016081

Kho mượn: MVL.019335; MVL.019336

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 50