Lịch phục vụ Xe Lưu Động Thư Viện Bình Thuận năm 2023 (cập nhật tới ngày 06/01/2023)

LỊCH PHỤC VỤ XE LƯU ĐỘNG THƯ VIỆN BÌNH THUẬN NĂM 2023

————————————————————-

DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

STT Ngày Địa điểm Xã/Huyện/Thành Phố Ghi chú
1 Chiều 16/12/2022 (Thứ sáu) Trường TH Xuân An Tp Phan Thiết
2 Sáng 4/1 (Thứ tư) Trường Tình thương  Tp Phan Thiết Tổ chức tại Thư viện tỉnh Bình Thuận
3 Ngày 5/1 –  6/1 (Thứ năm + sáu)  Tết đồng lúa Huyện Bắc Bình

Hits: 16