Lịch phục vụ Xe Lưu Động Thư Viện Bình Thuận năm 2023 (cập nhật tới ngày 19/10/2023)

LỊCH PHỤC VỤ XE LƯU ĐỘNG THƯ VIỆN BÌNH THUẬN NĂM 2023

————————————————————-

DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

STT Ngày Địa điểm Huyện/Thành Phố Ghi chú
1 Chiều 2/1 (Thứ hai) Trường TH Xuân An Tp Phan Thiết
2 Sáng 4/1 (Thứ tư) Trường Tình thương  Tp Phan Thiết Tổ chức tại Thư viện tỉnh Bình Thuận
3 Ngày 5/1 –  6/1 (Thứ năm + sáu)  Tết đồng lúa Huyện Bắc Bình
4 Chiều 14/2 (Thứ ba) Trường TH Hòa Minh Huyện Tuy Phong
5 Sáng 15/2 (Thứ tư) Trường TH Phan Rí Cửa 4 Huyện Tuy Phong
6 Sáng 16/2 (Thứ năm) Trường TH Phú Điền Huyện Tuy Phong
7 Sáng 17/2 (Thứ sáu) Trường TH Liên Hương 3 Huyện Tuy Phong
8 Chiều 17/2 (Thứ sáu) Trường mầm non và TH xã Hòa Minh Huyện Tuy Phong
9 Sáng 18/2 (Thứ bảy) Trường THCS Chí Công  Huyện Tuy Phong
10 Chiều 20/2 (Thứ hai) Trường TH Bắc Phan Thiết Tp Phan Thiết
11 Chiều 21/2 (Thứ ba) Trường TH Hồng Thái 2 Huyện Bắc Bình
12 Chiều 22/2 (Thứ tư) Trường TH&THCS Hồng Phong Huyện Bắc Bình
13 Chiều 23/2 (Thứ năm) Trường TH Lương Sơn 1 Huyện Bắc Bình
14 Chiều 24/2 (Thứ sáu) Trường THCS Bắc Bình 3 Huyện Bắc Bình
15 Sáng 25/2 (Thứ bảy) Trường THCS Bình An Huyện Bắc Bình
16 Sáng 9/3 (Thứ năm) Trường TH và THCS Thuận Quý Huyện Hàm Thuận Nam
17 Chiều 10/3 (Thứ sáu) Trường TH Phú Thủy 2 Tp Phan Thiết
18 Chiều 14/3 (Thứ ba) Trường THCS Võ Thị Sáu Huyện Tuy Phong
19 Sáng 15/3 (Thứ tư) Trường TH Liên Hương 4 Huyện Tuy Phong
20 Sáng 16/3 (Thứ năm) Trường TH Lương Sơn 3 Huyện Bắc Bình
21 Sáng 22/3 (Thứ tư) TH Hàm Hiệp 3 Huyện Hàm Thuận Bắc
22 Chiều 23/3 (Thứ năm) Trường TH Bình Hưng Tp Phan Thiết
23 Sáng 24/3 (Thứ sáu) Trường TH Thanh Hải Tp Phan Thiết
24 Sáng 25/3 (Thứ bảy) Trường TH Lâm Thiện Huyện Hàm Thuận Bắc
25 Chiều 4/4 (Thứ ba) Trường TH Phan Rí Cửa 2 Huyện Tuy Phong
26 Sáng 5/4 (Thứ tư) Trường TH Chí Công 1 Huyện Tuy Phong
27 Sáng 6/4 (Thứ năm) Trường TH Chí Công 2 Huyện Tuy Phong
28 Sáng 7/4 (Thứ sáu) Trường THCS Chợ Lầu Huyện Bắc Bình
29 Sáng 8/4 (Thứ bảy) Trường THCS Nguyễn Trãi Tp Phan Thiết
30 Sáng 11/4 (Thứ ba) Trường TH Phú Trinh 3 Tp Phan Thiết
31 Chiều 13/4 (Thứ năm) Trường THCS Thắng Hải Huyện Hàm Tân
32 Sáng 14/4 (Thứ sáu) Trường TH Măng Tố Huyện Tánh Linh
33 Sáng 15/4 (Thứ bảy) Trường THCS Lê Thánh Tông Huyện Đức Linh
34 Sáng 18/4 (Thứ ba) Trường PTDTNT Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam
35 Sáng 19/4 (Thứ tư) Trường TH Hưng Long 2 Tp Phan Thiết
36 Sáng 26/4 (Thứ tư) Trường TH Xuân Mỹ Huyện Hàm Thuận Bắc
37 Sáng 27/4 (Thứ năm) Trường TH Hàm Thạnh Huyện Hàm Thuận Nam
38 Chiều 28/4 (Thứ sáu) Trường THCS Tiến Thành Tp Phan Thiết
39 Sáng 4/5 (Thứ năm) Trường TH Bình Thạnh Huyện Tuy Phong
40 Sáng 5/5 (Thứ sáu) Trường TH Phan Rí Thành 3 Huyện Bắc Bình
41  Chiều 3/6 (Thứ bảy) Trung Tâm Anh Ngữ Sunflower  Tp Phan Thiết
42 Chiều 16/9 (Thứ bảy) Trung thu tại Công viên Võ Văn Kiệt Tp Phan Thiết
43 Chiều 5/10 (Thứ năm) Trường THCS Tân Phúc Huyện Hàm Tân
44 Sáng 6/10 (Thứ sáu) Trường TH Tân Đức Huyện Hàm Tân
45 Sáng 7/10 (Thứ bảy) Trường TH Ngô Sỹ Liên Huyện Đức Linh
46 Sáng 18/10 (Thứ tư) Trường THCS Hàm Cần Huyện Hàm Thuận Nam
47 Sáng 19/10 (Thứ năm) Trường TH Hồng Liêm 3 Huyện Hàm Thuận Bắc

Views: 288