Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi Quốc gia. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, gần 80% dân số ở nông thôn. Vì vậy, phát triển nông nghiệp – nông thôn là vấn đề có tầm chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường sinh thái…
Tìm hiểu chung về cây mía; đặc tính sinh học của cây mía; các giống mía; kỹ thuật nhân giống và trồng mía giống; quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía; 10 biện pháp kỹ thuật thâm canh mía; quản lý và chăm sóc mía gốc; cách phòng trị các bệnh hại cây mía…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 64