Dinh dưỡng cận đại, độc học, an toàn thực phẩm và sức khỏe bền vững

Dinh dưỡng là bộ môn khoa học đa ngành chung của nhiều lĩnh vực có liên quan khác nhau bao gồm sinh hoá học, khoa học thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, động vật, tiết chế ăn kiêng, dinh dưỡng y học lâm sàng, dinh dưỡng dịch tễ học và y học dự phòng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về an toàn vệ sinh khẩu phần ăn và thực phẩm, làm rõ mối liên quan nhiều mặt giữa các thành phần dinh dưỡng và không dinh dưỡng (thức ăn chức năng) của thực phẩm vối cơ thể trong cơ chế giải độc và giảm, loại các chất độc hại xuất hiện từ các nguồn thực phẩm mới và kỹ thuật chế biến công nghệ cao, đặc thù…
Trình bày một số kiến thức mới về dinh dưỡng cận đại, độc học dinh dưỡng, xác định nhu cầu các chất dinh dưỡng về lịch sử quá trình phát hiện hình thành nhu cầu các chất dinh dưỡng; khuyến cáo khẩu phần ăn của một số nước; dinh dưỡng và hệ thống sinh học cơ thể như điều hoà dinh dưỡng và biểu lộ gen; sự ức chế của biểu lộ gen đặc hiệu bởi kháng giác qua; dinh dưỡng và tác nhân gen… nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chủ động phòng, điều trị một số bệnh mãn tính.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 107