Tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021 tỉnh Bình Thuận

Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi; nông dân tập trung vào chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa. Cây lâu năm phát triển ổn định. Ngành chăn nuôi của tỉnh đang gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đó giá thịt lợn hơi giảm; tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát tốt. Thời tiết thuận lợi cho trồng rừng tập trung. Sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng giảm hơn so với tháng trước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm hạn chế việc ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân ở một số nơi như cảng Phú Hài và cảng Phan Thiết.

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

  1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Sản xuất vụ mùa năm 2021 đúng khung thời vụ, thời tiết thuận lợi, nguồn nước thuỷ lợi đầy đủ phục vụ cho sản xuất. Tính đến ngày 15/10 diện tích xuống giống vụ mùa đạt 82.665,4 ha, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020; diện tích tăng tập trung vào các loại cây như lúa, rau các loại và đậu các loại.

– Cây lương thực: Diện tích xuống giống đạt 47.032 ha, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó cây lúa đạt 43.046,5 ha, tăng 33%; cây bắp đạt 3.985,5 ha, giảm 7,1%.

– Cây có hạt chứa dầu: Diện tích xuống giống đạt 1.817,4 ha; diện tích chủ yếu là cây đậu phụng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020.

– Cây thực phẩm: Diện tích xuống giống đạt 6.148,3 ha, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó rau các loại đạt 2.559,1 ha, tăng 42,1%; đậu các loại đạt 3.589,2 ha, tăng 29,9%.

– Cây hàng năm khác: Diện tích xuống giống đạt 556,9 ha, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2020.

* Cây lâu năm: Tình hình thời tiết thuận lợi cho việc trồng mới và chăm sóc các loại cây lâu năm. Thị trường xuất khẩu hàng nông sản gặp nhiều khó khăn, giá đầu ra một số mặt hàng nông sản thấp làm ảnh hưởng đến việc trồng mới và phát triển diện tích cây lâu năm của các hộ dân. Tình hình sản xuất một số cây chủ lực của tỉnh:

– Thanh long: Hiện đang là thời điểm cuối vụ thu hoạch chính, người dân chuẩn bị chong đèn để cho ra hoa trái vụ. Việc vận chuyển gặp khó khăn, giá bán thanh long giảm liên tục từ đầu năm đến nay, giá phân bón và thuốc trừ sâu tăng mạnh làm cho người trồng bị thua lỗ; do vậy vào thời điểm này người trồng hạn chế chong đèn ra hoa, một số nơi chuyển sang trồng các loại cây khác, cá biệt có nơi bỏ hoang diện tích. Đến thời điểm 15/10/2021 toàn tỉnh có 11.682,5 ha được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

– Cao su: Hiện đang vào thời điểm thu hoạch, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhu cầu nhập khẩu cao su của các nước, đặc biệt là thị trường Trung Quốc giảm mạnh; sản lượng cao su trong tháng chủ yếu tiêu thụ trong nước, dự tính trong thời gian đến diện tích trồng mới trên địa bàn tỉnh không tăng.

– Cây điều: Một số địa phương như Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, đang phát triển thêm diện tích trồng điều ghép. Phần lớn diện tích điều của tỉnh chủ yếu là giống điều truyền thống, các địa phương phía bắc tỉnh như Tuy Phong, Bắc Bình cây điều phát triển chậm do phần lớn diện tích đất cát kém màu mỡ, năng suất thấp, hiệu quả chưa cao.

– Cây tiêu: Hiện đã kết thúc vụ thu hoạch; so với năm trước giá tiêu đã tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa cao; dự kiến trong những tháng cuối năm diện tích tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ tăng nhẹ.

– Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.

* Tình hình dịch bệnh: Công tác dự báo và ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng được theo dõi, triển khai thường xuyên; dịch bệnh trên cây trồng cơ bản được kiểm soát.

– Cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá 958 ha, giảm 313 ha so với cùng kỳ năm 2020, sâu đục thân 582 ha, tăng 221 ha so với cùng kỳ năm 2020.

– Cây thanh long: So với cùng kỳ năm 2020 diện tích nhiễm bệnh đốm nâu 4.829 ha, giảm 777 ha; ốc sên diện tích nhiễm 1.154 ha, tăng 246 ha; bệnh thán thư cành, quả diện tích nhiễm 999 ha, tăng 107 ha; bệnh nám vàng cành diện tích nhiễm 580 ha, giảm 348 ha.

– Cây khoai mì: Bệnh khảm lá virus diện tích nhiễm 3.534 ha, tăng 914 ha so với cùng kỳ năm 2020.

– Cây bắp: Bệnh sâu keo mùa thu diện tích nhiễm 196 ha.

* Tình hình thủy lợi phục vụ sản xuất: Tính đến ngày 05/10/2021 diện tích cấp nước sản xuất vụ mùa đạt 50.761/51.324 ha, đạt 98,9% so với kế hoạch. Tình hình nguồn nước đến ngày 07/10/2021 lượng nước hữu ích hiện tại các hồ chứa trong tỉnh được 198,9 triệu m3, đạt 54,9% thiết kế, cao hơn 28,7 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2020; hồ thuỷ điện Đại Ninh được 214 triệu m3, đạt 85% thiết kế, cao hơn 55 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2020; hồ thuỷ điện Hàm Thuận được 352,9 triệu m3, đạt 67,6% thiết kế, cao hơn 151 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2020.

—————————————————-

—————————————————-

KÈM FILE SỐ LIỆU

—————————————————-

Visits: 32