Tình hình kinh tế các nước Châu Âu tháng 12 năm 2021

Lạm phát cao đang thách thức ECB giải quyết tốc độ tăng giá nhanh.

Trong khi ECB duy trì rằng lạm phát là tạm thời và sẽ tự quay trở lại dưới mục tiêu, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại rằng một kết quả kém lành mạnh hơn cũng có thể xảy ra, vì vậy ngân hàng nên hạn chế kích thích.

Trong khi phần lớn lặp lại lập trường gần đây của ECB, de Guindos thừa nhận rằng rủi ro lạm phát là “vừa phải” ở chiều tăng và mức giảm sẽ chậm hơn.

Lạm phát đã chạm mức 4,9% vào tháng 11, mức cao kỷ lục và hầu hết các nhà dự báo tư nhân không thấy trở lại dưới mục tiêu 2% của ECB cho đến cuối năm 2022.

Ông De Guindos nói rằng trong khi những tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và các hạn chế liên quan đến đại dịch có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới, thì những yếu tố này không có khả năng tác động thêm.

——————————————–

Views: 2