Kinh tế Nhật Bản tháng 6 năm 2021

  1. Thặng dư thương mại của Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng

Thặng dư thương mại của Nhật Bản đạt 187,1 tỷ Yên vào tháng 5 năm 2021 từ mức 856,7 tỷ Yên trong cùng kỳ năm ngoái và dễ dàng vượt qua kỳ vọng của thị trường là 91,2 tỷ Yên [1]. Xuất khẩu từ Nhật Bản đã tăng 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6.261 tỷ Yên vào tháng 5 năm 2021, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng trưởng là 51,3%. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 1980. Xuất khẩu thiết bị giao thông tăng 118,9%; chủ yếu từ phương tiện cơ giới (135,5%) và ô tô (138,1%). Trong khi đó, xuất khẩu máy móc tăng 40,4%, dẫn đầu là máy phát điện (46,3%). Ngoài ra, xuất khẩu máy móc điện tăng (32,9%), chất bán dẫn tăng (12,7%); Các mặt hàng khác tăng (43,4%), dẫn đầu là các công cụ khoa học (37,3%), hóa chất (32,6%), nguyên liệu nhựa (33,8%) và hàng hóa sản xuất (45,7%); các sản phẩm từ sắt thép (43,5%). Xuất khẩu tăng sang các nước: Trung Quốc (23,6%), Đài Loan (25,8%), Hồng Kông (18,8%), Hàn Quốc (18,5%), Thái Lan (55,2%), Mỹ (87,9%), Đức (74,7%) và Úc (113%)[2].

Nhập khẩu vào Nhật Bản đã tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6.448 tỷ Yên vào tháng 5 năm 2021, cao hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 26,6% trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang phục hồi sau đại dịch. Nhập khẩu máy móc điện tăng 24,7%, dẫn đầu là chất bán dẫn (17,9%), IC (20,6%). Ngoài ra, nhập khẩu của các mặt hàng khác cũng tăng 23,2%, được thúc đẩy bởi các thiết bị khoa học (12,8%) và hóa chất tăng (31,2%). Ngoài ra, nhập khẩu máy móc tăng (3,7%), dẫn đầu là máy phát điện tăng (15,6%); nhóm hàng chế tạo tăng (9,7%), dẫn đầu là kim loại màu (10,6%); nguyên liệu thô (49,1%), quặng kim loại màu (21,4%). Nhập khẩu nhiên liệu khoáng sản tăng (70,5%) và thiết bị vận tải (68,7%). Nhập khẩu tăng từ Trung Quốc (4,8%), Hồng Kông (72%), Đài Loan (14,2%), Hàn Quốc (34,1%), Thái Lan (11,6%), Mỹ (28,7%), Đức (26%) và Úc (40,7). Ngược lại, nhập khẩu giảm từ Singapore (-17,6%)[3].

————————————————-

Visits: 16