Kinh tế Nhật Bản tháng 10 năm 2021

1.Nhật Bản thâm hụt thương mại ở mức cao:

Mức thâm hụt thương mại của Nhật Bản là 622,76 tỷ Yên vào tháng 9 năm 2021 đảo ngược từ mức thặng dư 667,36 tỷ Yên trong cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6.841 tỷ Yên vào tháng 9 năm 2021, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng trưởng là 11%. Đây là mức tăng trưởng thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh các hạn chế của chuỗi cung ứng và nhu cầu toàn cầu giảm. Xuất khẩu các lô hàng máy móc tăng 23,7%; chủ yếu từ máy phát điện (16,5%) và thiết bị sản xuất chất bán dẫn (26,2%). Ngoài ra, xuất khẩu máy móc điện tăng (16,5%), chất bán dẫn tăng (20,2%); Các mặt hàng khác tăng (10,2%), dẫn đầu là hóa chất (27,4%) và hàng hóa chế tạo tăng (42,8%) dẫn đầu là sắt thép (94,4%). Ngược lại, xuất khẩu thiết bị giao thông giảm (24,5%), chủ yếu là xe có động cơ (-40,3%) và ô tô (-46,6%). Xuất khẩu tăng sang các nước: Trung Quốc (10,3%), Đài Loan (39,9%), Hồng Kông (14,3%), Hàn Quốc (24,5%), Thái Lan (36,9%), Đức (16,9%). Ngược lại, doanh thu giảm ở Mỹ (-3,3%) và Úc (-16,1 %).(1)

Nhập khẩu vào Nhật Bản đã tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7.463 tỷ Yên vào tháng 9 năm 2021, cao hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 34,4%. Đây là tháng thứ tám liên tiếp tăng trưởng về các lô hàng nhập khẩu trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang phục hồi sau đại dịch. Nhập khẩu nhiên liệu khoáng sản tăng (90%) dẫn đầu tăng bởi xăng dầu (90,6%) và khí thiên nhiên hóa lỏng (67,6%); máy móc điện tăng (33,2%), dẫn đầu là chất bán dẫn (47,9%). Ngoài ra, nhập khẩu của các mặt hàng khác cũng tăng (6,3%), được thúc đẩy bởi các thiết bị khoa học (11,8%) và nhóm hóa chất tăng (54,6%) chủ yếu là hàng y tế tăng (84,1%). Ngoài ra, nhập khẩu máy móc tăng (15,3%), dẫn đầu là máy phát điện tăng (52,0%); nhóm hàng chế tạo tăng (56,8%), dẫn đầu là kim loại màu (66,9%); nguyên liệu thô (74,9%), quặng kim loại màu (59,8%) và thiết bị vận tải (6,4%). Nhập khẩu tăng từ Trung Quốc (23,8%), Đức (24,2%), Đài Loan (40,6%), Hàn Quốc (33,5%),  Mỹ (36,3%) và Úc (99,5%).(2)

——————————————————–

Visits: 45