Kiến trúc đình chùa Nam bộ

Vãn hóa lịch sử là một trong những đặc điểm quan trọng nhất tạo nên nét đặc thù kiến trúc Việt Nam. Trong mảng kiến trúc Nam Bộ, hai loại hình kiến trúc đình và chùa có thể được xem là hai đặc trưng tiêu biểu cho nét đẹp văn hóa, vãn minh tại đây. Chúng tồn tại lâu dài nhất so với các loại hình kiến trúc khác. Hơn thế nữa, đình và chùa là hai loại hình kiến trúc phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân, do đó nét đẹp văn hóa càng đậm đà hơn so với các loại hình kiến trúc khác…

Khái quát về thực trạng kiến trúc đình, chùa ở Việt Nam; kiến trúc đình, chùa trong không gian văn hóa Việt Nam và Nam bộ; đặc điểm văn hóa lịch sử và phản ánh văn hóa truyền thống qua kiến trúc đình, chùa Nam bộ; vấn đề định hướng bảo tồn và phát huy đặc điểm văn hóa, lịch sử của kiến trúc đình, chùa Nam bộ. Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng… và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên thuộc các ngành văn hoá – nghệ thuật, du lịch và bảo tổn di sản… cũng như các đối tượng khác quan tâm đến lĩnh vực này…
Bấm vào  >>Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 154