Hướng dẫn phòng chống côn trùng

Côn trùng và vai trò của nó trong tự nhiên; Một số loại côn trùng ở động vật và thực vật; Phòng chống côn trùng và bảo vệ môi trường; Ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15