Hỏi đáp kỹ thuật trồng nấm ở hộ gia đình

Ở Việt Nam, trồng nấm là một nghề có nhiều tiềm năng phát triển: nguyên liệu và lao động dồi dào, sẵn có; khí hậu phù hợp; đầu tư thấp, kỹ thuật không phức tạp, ít rủi ro, đầu ra thuận lợi và lợi nhuận cao. Trồng nấm ở nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu…

Gồm những câu hỏi về giá trị dinh dưỡng của nấm ăn; những lợi ích và hiệu quả của nghề trồng nấm; giới thiệu mô hình sản xuất nấm ăn ở nước ta; quy trình kỹ thuật sản xuất nấm, cách phòng trừ sâu bệnh và chuột, kỹ thuật bảo quản, chế biến và sử dụng nấm…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 52