Học để làm đầy tớ tốt của nhân dân

Chúng ta đã từng nghe Bác dạy: “ Học để làm người – để phục vụ nhân dân”. Xin mách thêm: Bác đã nói rõ về ý “phục vụ nhân dân” này là: Làm đầy tớ tốt của nhân dân.

Bác nói như sau:
“Mục đích học để làm gì?” Không phải như khi trước, học để kiếm bằng, để làm ông thông, ông ký. Chúng ta học cho tốt để lao động cho tốt… Bây giờ công nghiệp ta ngày càng phát triển thì người công nhân trình độ văn hóa ngày càng cao. Tổ quốc cần những công nhân có trình độ văn hóa cao. Nông nghiệp cũng dần dần tiến lên, người nông dân cũng cần có trình độ văn hóa. Có như thế thì mới đẩy nền kinh tế lạc hậu của chúng ta bây giờ thành kinh tế tiên tiến, chứ không phải học ra là để đi làm quan. Sự thực bây giờ chúng ta không có quan nữa. Nếu có quan là hạng quan liêu. Còn tất cả những cán bộ trong Chính phủ, trong chính quyền từ Bác đến cán bộ các khu, các tỉnh, các huyện, cho đến xã đều là đầy tớ của nhân dân. Khi trước các cháu chưa nghe nói học để làm đầy tớ nhân dân, bây giờ phải biết học để làm đầy tớ tốt của nhân dân”.
“Bây giờ” là thời gian nào? Xin thưa “bây giờ” là vào năm 1957, chính xác là vào tháng 6, ngày 14 năm đó. Đối tượng nói chuyện của Bác là các cháu thanh niên, các cháu học sinh của tỉnh Nghệ An trong lần Bác về thăm quê.
Đọc tới đoạn này, có cô giáo nói:
– Nên trích mấy dòng của Bác: “Học để làm người, học để làm đầy tớ tốt của nhân dân” thành khẩu hiệu cho tất cả các trường phổ thông…
Một cán bộ Trường Hành chính Trung ương cả quyết nói:
– Khẩu hiệu ấy thích hợp nhất là ở trường chúng ta.
Nếu được như vậy, quả là rất quý, quả là có phúc cho nhân dân
Nhớ lời Bác dạy
NXB Lao Động, Hà Nội, 2001
Trích “Những câu chuyện kể về Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ”, trang 29-30; Nxb. Lao động, 2008. – 232tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVL.008180
Phòng Mượn: MVL .007701, MVL. 007702

Hits: 0